หน้าแรก > เริ่มต้นกับ SiamTopup > ระบบรักษาความปลอดภัย SSL

ระบบรักษาความปลอดภัย SSL

02/16/2010

SiamTop ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิก ในการทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์ http://www.siamtopup.com เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น ทางเราจึงได้ ทำการติดตั้งระบบที่เป็นมารตฐานความปลอยภัย ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ Internet

SSL (Secure Socket Layer) คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ที่นิยมใช้ ป้องกันการดักจับข้อมูลและการโจรกรรมข้อมูล สำหรับการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นิยมใช้กับเว็บไซต์ของธนาคาร หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

รูปภาพแสดงวิธีการสังเกตุหน้าเว็บที่อยู่ในระบบ SSL

Advertisements
%d bloggers like this: