วิธีการใช้รหัส OTP

02/16/2010

1. เมื่อสมาชิกได้รับรหัส OTP ผ่านทาง SMS แล้ว (ซึ่งจะต้องเป็นรหัสที่ได้รับครั้งล่าสุด) ให้นำรหัสที่เป็นตัวเลข 6 หลัก กรอกในช่อง รหัส OTP ถ้าใส่รหัสถูกต้องก็จะสามารถเข้าใช้งานได้

2. กรณีที่ระบบแจ้งว่า รหัส OTP ไม่ถูกต้อง แสดงว่าผู้ใช้อาจกรอกรหัสผิด ให้ผู้ใช้ตรวจดูรหัสที่ได้รับทาง SMS และนำมากรอกลงในช่องรหัส OTP ให้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับแล้วกดปุ่ม ยืนยันรหัส

กรณีที่รหัส OTP ถูกใช้งานไปแล้วหรือหมดอายุ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม ออกจากระบบเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ ระบบจะจัดส่งรหัส OTP ไปให้ใหม่

3.  แต่ในกรณีที่เบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ SiamTopup นั้นไม่ถูกต้อง เช่น สมาชิกได้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือกรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ระบบจะแจ้งให้สมาชิกทราบ

Advertisements
%d bloggers like this: