หน้าแรก > ไม่มีหมวดหมู่ > วิธีส่ง SMS

วิธีส่ง SMS

07/27/2011

1. คลิก  “ส่ง  SMS ผ่านเว็บ”

2. คลิก “ส่ง SMS”

3. กรอกหมายเลขปลายทาง โดยเลือกกรอก เบอร์เดียว หรือ หลายเบอร์ โดยแยกเบอร์ด้วย เครื่องหมาย comma (,) semicolon (;) หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่

4. กรอกข้อความที่ต้องการส่งความยาว

          160 ตัวอักษร สำหรับภาษาอังกฤษ

          70 ตัวอักษร สำหรับข้อความภาษาไทยรวมกับภาษาอังกฤษ

5.  ตรวจสอบเบอร์ปลายทางให้ถูกต้อง ก่อนส่ง เพื่อให้ไม่เกินความผิดพลาด

6.  คลิก “ส่งข้อความ”

* ในการส่งแต่ละครั้งควรอ่าน เงื่อนไขการส่ง SMS ให้เข้าใจก่อน

Advertisements
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่
%d bloggers like this: