หน้าแรก > ไม่มีหมวดหมู่ > วิธีโอนยอดเงินเพื่อ Active หรือต่ออายุ

วิธีโอนยอดเงินเพื่อ Active หรือต่ออายุ

07/27/2011

สมาชิกที่รับโอนเป็นสมาชิกที่มีสถานะเป็น Inactive เท่านั้น

หากสมาชิกที่รับโอนเป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคย Active สมาชิกดังกล่าวจะเป็นสายงานของผู้โอนทันที

ผู้โอนจะได้รับโบนัสค่าแนะนำหรือโบนัสรายเดือนหลังทำรายการตามปกติ

ขั้นตอนการโอนยอดเงินเพื่อ Active หรือต่ออายุ

1. กรอกรหัสสมาชิก

2. คลิก “ทำรายการ”

3. คลิก “ยืนยันการโอน”

* หาก Active ผ่านระบบนี้(ไม่ใช่ต่ออายุ) สมาชิกที่ Active ใหม่จะอยู่ภายใต้สายงานคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสมัครผ่านใครมาก็ตาม

** หากผู้รับโอนเลือกที่จะโอนเพื่อ Active หรือต่ออายุสมาชิกผู้อื่น ยอดเงินจะแสดงรายการให้ก่อนยืนยัน

Advertisements
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่
%d bloggers like this: