หน้าแรก > ไม่มีหมวดหมู่ > วิธีโอนยอดเงินแบบปกติ

วิธีโอนยอดเงินแบบปกติ

07/27/2011

กรณีโอนยอดเงินแบบปกติ

  • สมาชิกที่รับโอนต้องมีสถานะ Active เท่านั้น
  • ผู้โอนต้องมียอดคงเหลือในบัญชีหลังทำรายการมากกว่า 100 บาท
  • ผู้รับโอนด้วยวิธีนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ Cash Reward

ขั้นตอนการโอนเงินแบบปกติ

1. คลิก “โอนเงิน/Active”

2. กรอกรหัสสมาชิกให้ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในสายงาน

3. กรอกยอดที่ต้องการโอน  ขั้นต่ำ 100 บาท

4. กรอกหมายเหตุที่ต้องการให้แสดงให้ผู้รับเห็น

5. คลิก “ทำรายการ”

6. คลิก “ยืนยันการโอน”

Advertisements
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่
%d bloggers like this: